top of page

missie
Alle Ruimte draagt bij aan kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonlijke ontwikkeling van voornamelijk kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar, maar ook volwassenen, door het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma's op het gebied van kunst, cultuur, filosofie, techniek, wetenschap en duurzaamheid.

 

visie

Oud-Charlois herbergt een schat aan makers, denkers en werkruimtes, en biedt daarmee grote kansen voor interactie tussen vakmensen, buurtbewoners en scholen.
En dat is nodig: Alle Ruimte kijkt naar twee ontwikkelingen in de wijk:

  • Kinderen en jongeren op Rotterdam-Zuid hebben een achterstand in talentontwikkeling. Veel komen niet ver buiten hun eigen wijk en moeten het juist van hun lokale netwerk hebben.

  • Het huidige (traditionele) onderwijs kan kinderen en jongeren van nu steeds minder voorbereiden op de vragen en eisen van morgen. 

Alle Ruimte ziet in bovenstaande ontwikkelingen een kans om de cohesie in de buurt te versterken door duurzaam gebruik te maken van werkplaatsen. En daarmee vakmensen de kans te geven hun wereld te delen door vanuit eigen enthousiasme, met scholen en buurtinitiatieven, hun deuren te openen.

Maar bovenal door kinderen en jongeren inspirerende lessen aan te bieden waarmee ze hun weerbaarheid en kansen vergroten.

De basis

In de programma’s van Alle Ruimte komen zowel oude vakken en werkvormen, zoals yoga, filosofie en houtbewerken, als hedendaagse onderwerpen, zoals critical making, design thinking en sociale media aan bod.

  • Combineert vakken en werkvormen met elkaar in nieuwe programma's

Samenwerking tussen verschillende vakmensen en disciplines, waardoor nieuwe programma's ontstaan. De combinatie van deze vakken zorgt dat kinderen en jongeren vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit en zelfregulering ontwikkelen.

  • Gebruikt de buurt als leeromgeving

Alle Ruimte gebruikt bestaande ruimtes en vakmensen voor het ontwikkelen van programma’s. De wijk is immers in het bezit van ruimte, middelen, kennis en talent.

  • Speelt een rol in het creëren van nieuwe maakplaatsen

Alle Ruimte speelt een rol in het realiseren van nieuwe ruimtes, zoals in de Wolphaertstraat, waar 60 makers wonen en werken. In de komende twee jaar worden woon- en werkruimtes gerenoveerd in samenspraak met eigenaar Woonstad. De makers zijn leidend in het ontwerp en invulling van het programma, volgens Bussinessplan Wolphaertstraat. Er komen verschillende werkplaatsen, workshopruimtes, een geluidsstudio en een expositieruimte. Zowel Woonstad als de bewoners willen activiteiten, bedrijvigheid en openheid realiseren in de panden die grenzen aan de straat. Alle Ruimte zal verantwoordelijk zijn voor het educatieve programma.

  • Zorgt voor sociale cohesie in de wijk

De programma's van Alle Ruimte zorgen voor sociale cohesie in de wijk door verschillende groepen mensen met elkaar te verbinden. Hierdoor komt de buurt tot leven en wordt bijgedragen bij aan een stevige basis voor kinderen en jongeren in een leefbare wijk.

  • Sluit aan bij toekomstbestendig onderwijs

Door in samenwerking met scholen en vakmensen programma’s te ontwikkelen in de wijk sluiten de programma’s van Alle Ruimte aan bij toekomstbestendig onderwijs, omdat Alle Ruimte aansluit bij de keuzeruimte voor verbreding en verdieping.

bottom of page