top of page

 

 

ONs AANBOD

Een programma van Alle Ruimte wordt in samenspraak met de school vastgesteld. Samen kijken we naar welke inhoud en vakmensen passend zijn bij de vraag van de school. Zo maken we series van 6 lessen van 1,5 uur, maar realiseren we ook programma's van bijvoorbeeld 2 dagdelen. 

 

Liesbeth en Marieke vormen de ondersteunende brug tussen de school en de vakmensen. Deze persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat de lesprogramma's inhoudelijk en didactisch goed doordacht zijn. Daarnaast nemen zij de organisatie en coördinatie voor hun rekening.


Leerlingen tussen 4 en 18 jaar ontdekken:

  • Wie ze zijn;

  • Wat ze kunnen;

  • Wat ze belangrijk vinden;

  • Hoe ze zich verhouden tot anderen en tot de wereld.

 

De lessen van Alle Ruimte gaan om een betekenisvolle ervaring. 

De programma’s van Alle Ruimte vinden plaats in een omgeving waar je leert met hoofd, hart en handen.

Deze drie spreekwoordelijke ruimtes vormen de hoofdlijnen in alle programma’s:

  • De DENK-ruimte (hoofd / denken);

  • De RUST-ruimte (hart / voelen);

  • De MAAK-ruimte (handen / doen).

bottom of page